Wacław Potocki

Kupidyn zwyciężony odbiera sobie życie, a nadobna bohaterka poświęca swą urodę Bogu i zostaje ksienią w klasztorze.
Po raz pierwszy religia zespoliła się u nas tak silnie z życiem społeczeństwa; ksiądz w ogóle, a zakonnik w szczególności, zaczął w życiu towarzyskim używać szacunku i
sympatii, jakiej nie znał w wiekach poprzednich.
Najpodnioślejszą formę przybrało uczucie religijne tam naturalnie, gdzie życie umysłowe z dawna już się rozwinęło, mianowicie na południowo-zachodnim pograniczu
Rzeczypospolitej.
Świadomość błędów politycznych i niesprawiedliwości społecznych, świadomość zaniedbania obowiązków i zapomnienia cnót obywatelskich obudziła tam myśl o potrzebie odrodzenia
się moralnego i narodowego, przebłagania Boga za popełnione winy dobrymi czynami, a nade wszystko ofiarą krwi własnej w obronie ojczyzny i Kościoła przeciw niewiernym.
Konfederacja tyszowiecka była pierwszym objawem tego dodatniego dążenia, objawiającego się głównie śród ziemian małopolskich, spośród których wyszedł ówczesny wybawiciel
Rzeczypospolitej — Stefan Ozarnecki.
Uczucia te i pojęcia znalazły również wymownych tłumaczów i żarliwych propagatorów w dwóch małopolskich poetach, Kochowskim i Potockim, i wydały dwa najciekawsze i najwybitniej
charakteryzujące życie duchowe tej epoki utwory: _Wojnę chocimską i Psalmodyję.
_
Pierwszy z nich wybrałem za przedmiot niniejszego studium, gdyż odbija nie tylko najgłębszą treść ówczesnego ducha narodu, ale zarazem odtwarza liczne barwne i wybitne rysy jego
zewnętrznego życia.
Jak w rzeczywistości ówczesnej, tak i w poemacie Potockiego myśli i uczucia podniosłe splatają się z rubasznymi i pospolitymi, szczegóły dodatnie z ujemnymi w całość
niejednolitą, ale bogatą pod względem treści, tworzą obraz nie piękny, bo brak mu harmonii, symetrii i perspektywy, ale wierny, szczery i zajmujący w drobiazgach swoich jak płótno
flamandzkiego mistrza.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. GotLink.pl

Menu:

Reklama: