Wacław Potocki

Chcąc w miarę swych sił i zdolności przyczynić się do urzeczywistnienia najrychlejszego tej wymarzonej ery szczęścia, swobody i potęgi, zamierza Potocki wypowiedzieć te idee w
wymownym manifeście, przedstawić zarazem współczesnym wzór do naśladowania, i to wzór tym więcej zachęcający, iż wzięty nie z odległych wieków, lecz niedalekiej przeszłości.
Co pobudziło Potockiego do rymotwórczej działalności, kiedy i od czego zaczął swój zawód literacki, tego dotąd nie wiemy.
Być może, iż powodzenie szkolnych ćwiczeń, przy wrodzonej łatwości w nadawaniu swoim słowom wierszowego układu, było pierwszą podnietą do dalszego uprawiania tego pola.
Silniejszym bodźcem były zapewne pochwały i zachęty grona wesołych towarzyszów, wśród których przy kielichu tworzył Potocki drobne okolicznościowe wierszyki lub przyoblekał w
rymowaną szatę ulubione facecje i anegdoty.
Posyłając zbiór _Fraszek _swemu „bratu” Andrzejowi Żydowskiemu (stolnik i sędzia grodzki krakowski, a później chorąży), powiada, iż pisał je „przed lat trzydziestą
jeszcze, z młodu”.
Czując się na siłach i zachęcany zapewne przez krewnych i przyjaciół, by nie marnował przyrodzonego „dowcipu”, zaczął z kolei podejmować coraz większych rozmiarów i
poważnej treści utwory. Jedną z pierwszych prac była prawdopodobnie _Smutna przygoda i śmierć żalościwa nadobnej Wirginijej dziewice rzymskiej rymem opisana 1652 roku_.
Dla umniejszenia sobie trudu Potocki brał zwykle jakiś łaciński poemat lub romans i takowy z wszelką swobodą nie przekładał, ale raczej odtwarzał — rozszerzając, skracając”
lub przekształcając dowolnie. W ten sposób została utworzona _Argenida, _napisana około r. 1666.
Czy to jednakże skutkiem nieufności w swój talent, czy dla zbytniej drażliwości o honor swego rodu, trzymał Potocki utwory te w rękopisie, odczytując jedynie rodzinie i dobrym
znajomym i posyłając je od czasu do czasu w darze komuś z bliższych, z obszerną i czułą zwykle dedykacją.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. GotLink.pl

Menu:

Reklama: