Wacław Potocki

_Fraszkami _obdarza, jak to już wspomnieliśmy, swego „brata” Andrzeja, S_yloreta _poświęca z rzewną przedmową wdowie po jednym z synów, Aleksandrze z Bościszewskich Potockiej,
_Wojnę chocimską _swemu zięciowi Andrzejowi Lipskiemu.
Z podobnego postępowania wnosić można, iż Potocki uważał rymotwórstwo za przyjemną i przystojną dla szlachcica rozrywkę i że z początku nie myślał wcale służyć swym
piórem sprawie publicznej. Z wiekiem dopiero, gdy starzejącej się dłoni oręż ciężyć zaczynał, zmienił swe przekonania pod tym względem.
Na zmianę tę wpłynąć mogło, prócz wielu innych czynników, ówczesne pojęcie o istocie i zadaniu poezji.
Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że nie tylko u nas, lecz i w zachodniej Europie sztuka wtedy nie wyzwoliła się jeszcze z zależności od rzemiosł z jednej, a od nauki z
drugiej strony.
Jak nie uznawano różnicy między malarzem artystą a malarzem rzemieślnikiem i obu zaliczono do jednej korporacji, tak z drugiej strony nie robiono różnicy między uczonym, literatem
a poetą. Łatwość wyrażania myśli w wierszowej formie (zwłaszcza po łacinie) była miarą zdolności i mądrości ówczesnych uczonych.
Wszystko, co stanowiło treść nauki, mogło służyć za osnowę utworu poetycznego; stąd tak często spotykamy w dawniejszych wiekach poematy astronomiczne, teologiczne, filozoficzne,
stąd nie tylko prawidła gramatyki i retoryki, ale także zasady uprawy roli, gry w szachy itp. wykładano wierszem.
Wszystko, co chciano trwale upamiętnić (fakt dziejowy, zasługi pewnej jednostki), jak również te reguły czy też szczegóły pewnej nauki, które należało wpoić w pamięć ucznia,
przybierano w formę wierszową.
Jedynym zadaniem sztuki w mniemaniu ówczesnych było, prócz chwały Bożej, przekazywanie dla potomności wydarzeń wieków poprzednich i zasług wielkich ludzi.
Doniosłe dziejowe wydarzenia upamiętniano wznoszeniem świątyń i kościołów zasługi i czyny ludzkie — posągami i wizerunkami.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. GotLink.pl

Menu:

Reklama: