Wacław Potocki

Słowa bowiem poety:
_ gdzie poganin srogi_
_Niesie pustki żałośne, okropne pożogi,_
_Niesie płacz matkom naszym i smutne lamenty,_
_Obciążywszy karawan, kajdany i pęty.
_
— nie odnoszą się przecie do wyprawy chocimskiej, która nie pociągnęła za sobą tych klęsk, ponieważ armia turecka została powstrzymaną na samej granicy; za to wspomniany
najazd r. 1672 połączony był ze spustoszeniem licznych miast i wiosek i uprowadzeniem do 20 000 jeńców.
Przypomniawszy sobie wreszcie o swoim zadaniu, rozpoczyna Potocki ten uroczysty turniej opowieścią o zbieraniu się polskich sił i rozłożeniu obozu pod Chocimem.
Za tło daje poeta krajobraz wiosenny dość zręcznie odmalowany:
_Już się wiosna poczęła, już baran ochudły _
__
_Po łąkacli i zielonych murawach się tara._
_[................
.....................................]_
_ lasy się papużą, _
_Obnażone konary, skoro im wiatr pępki _
_Porozdyma, znowu się pstrzą w barwiste strzępki.
_
_Już krzykliwe żórawie, już swe gęsi klucze,_
_[....................................................
]_
_Długiem pasmem prowadzą; _
Jako Małopolanin i Szreniawita, wysuwa Potocki na pierwszy plan Lubomirskiego.
Rzeczywiście Małopolanie odgrywali w obozie przeważną rolę, gdyż w gronie komisarzów wojennych, ze stanu rycerskiego, towarzyszących wyprawie, oni stanowili większość (Sobieski
Jakub, Mikołaj Sieniawski, Maciej Leśniowski i Michał Tarnowski i dwaj Działyńscy Wielkopolanie).
Troskliwy o sławę swych współziemian, pozbierał starannie Potocki wszystkie szczegóły odnoszące się do ich udziału w tej wyprawie i porozmieszczał w swej opowieści.
Z pewną dumą, zaznacza, że chorągwie Lubomirskiego uprzedziły rycerstwo Chodkiewicza, który nie chcąc gruszki „zasypiać w popiele , sunie się z Litwą krokiem ku Podolu chyżem.
Łączy się z Lubomirskjm i zawiera kołem i Orły i Pogonie pod Rzepnicą siołem”.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. GotLink.pl

Menu:

Reklama: