Wacław Potocki

” — powiada Potocki — spotykając się w swej zaciekłej nienawiści ku panom z Paskiem.
„Patrzcież na świątobliwe ojców swych obrazy” — wola do współczesnych poeta — „nie łoże, nie łabęcie mchy, nie miękkie szaty przodki nasze, a stare zdobiły Sarmaty.
Ziemia — łóżko, barłóg mech, falandysz od festu; zwyczajnie karazyji albo też breklestu na kurty zażywano, [...
] obok cię posadził, chocieś oszył safijanem łokcie, największy pan, siodła one usarskie, on polerowany puklerz i tarcz” zdobił ściany.
_[...
] Nie mając chleba królewskiego bulki,_
_Nie rzkąc roty usarskie, lecz stawiali pułki,_
_Nie szarków, nie Rusnaczków, owych skotopasów —_
_Żołnierza ćwiczonego: Węgrów,
Szwedów, Sasów,_
_Co się rodził w obozie, we krwi go kąpała,_
_A trzaskiem muszkietowym matka usypiała.
_
W zapale krasomówczym nie spostrzega poeta śmiesznej przesady tego obrazu rycerskiego wychowania.
Z takich to wojaków składała się armia zebrana pod Chocimem, którą poeta przesuwa pułkami i chorągwiami przed oczyma słuchaczów.
„Naprzód Władysławowa , kwiat sarmackiej młodzi, którą stary on wojen Kazanowski wodzi”, później Janusza Wiśniowieckiego, który „staremi kawalery szeregi osadził”, same
„Marsowe chłopy”, potem Tomasz Zamojski wiedzie pułk „w gorąco uzłocone obleczony blachy”; w długim pochodzie tym dostrzegamy i Lipskiego, co dobrą bardzo „sprawą sto koni
Petyhorców pod krętą Śreniawą”.
Najbardziej rozrzewnia poetę hufiec, który choć był „na końcu, lecz go było położyć na przedzie, żeby inszych kłuł w oczy”, gdyż wystawił go swoim kosztem „tak
grzeczny, tak ludzki, tak kochający matkę Paweł był Wołucki, biskup włocławski”.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. GotLink.pl

Menu:

Reklama: