Wacław Potocki

_Cić to są Polacy, którzy wam tę ziemię_
_Dali, co ją orzecie; aleście w ich strzemię_
_Nie wstąpili; dotąd się w ich świecąc starzyźnie,_
_Nie mogliście na nowe
zarobić ojczyźnie;_
niech więc „całem gardłem pieją” ich „nasze Muzy”!
Inaczej też przedstawiał się poecie obóz pod Chocimem niż współczesne:
_Widziałbyś tam był serce, widziałbyś był męstwo_
_Starych onych Sarmatów, jakby już zwycięstwo
_
_W ręku mieli; jakobyś w pełne dmuchnął ule!
_
_Ci szable na musaty, strzelbę drudzy w kule_
_Dyktują; wre tryumfu, wre wygranej pewien_
_Obóz _
_Kiedy im ich wodzowie, doświadczeni w raziech _
_Marsowych, w pradziadowskich
stawiają obraziech _
_Rycerską cnotę, której niestrzymane ostrze_
_Orła swego od morza do morza rozpostrze.
_
_Rzekłbyś, że to ci wstali z Bolesławem z trumny,_
_Co żelazne po końcach ojczystych kolumny_
_Stawiali, kiedy na wschód padł Rusin premudry,_
_Na zachód pyszny Niemiec
krwią zaszargał pludry. _
Nie jest to przecie obraz rzeczywistego obozu pod Chocimem, ale idealny obóz idealnego rycerstwa, jak idealnym był przytoczony powyżej wizerunek hetmana.
Prawdomówny poeta-historyk sam burzy własny ideał, podając na każdej niemal karcie swego utworu rzeczywiste rysy tak niepodobne do powyższego obrazu.
Oto już w tej samej, trzeciej, części opowiada Potocki, jak postanowienie wodzów co do obioru stanowiska po drugiej stronie Dniestru wywołało szemranie i omal nie bunt śród wojska,
które
_[...
] widząc, że nie żarty,_
_Że gościniec do Wołoch czeka ich otwarty;_
_Sto razem niebezpieczeństw, sto trwóg w oczu stanie,_
__
_Więc zrazu po namiotach i mówili cicho,
_
_Potem głośniej, aż górę wzięło ono licho.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. GotLink.pl

Menu:

Reklama: