Wacław Potocki

Nie mając amunicji ani nadziei na przybycie króla z posiłkami, nie stawiali oni trudności posłom i potwierdzili układ; Turcy też z niecierpliwością oblegali namiot posłów,
wyczekując powrotu Sobieskiego,
_Jako psi, kiedy w jatce rzeźnika więc czują, _
_Na zapach tylko mięsa pyski oblizują.
_
Gdy nareszcie przybył, nastąpiło uroczyste zaprzysiężenie pokoju przez obie strony i posłuchanie u Sułtana dla oddania mu podarków.
Potocki korzysta z tej sposobności, by przeciwstawić Turkom postacie rycerskie posłów polskich, którzy śród nich
_[...
] jako dwie święcili kozyry:_
_Obom rycerska postać, każdy bohatyry_
_Z kroju, z stroju, z humoru, z kształtnej ciała tusze_
_Poznał, i zgasły brody na ich animusze.
_
Jowialność szlachecka, będąca w istocie dziecięcą wesołością ludzi nie troszczących się o wyższe cele życia, wyzwolonych od wszystkich uciążliwych obowiązków,
zamykających oczy na klęski publiczne i upadek polityczny kraju, szukających jedynie w aktach życia publicznego i prywatnego sposobności do zabawiania się i upatrujących we wszystkim
jakieś śmieszące strony i rysy — występuje dość często u Potockiego.
Opisując tak doniosły i uroczysty akt, jak zawarcie pokoju, nie może utrzymać powagi, jakiej zarówno od historyka, jak poety wymagamy i oczekujemy.
Jak uczeń, który mimo swej pilności i przykładnego sprawowania, szuka skwapliwie czy w osobie nauczyciela lub kolegi, czy w treści lekcji lub drobiazgu życia powszedniego, pobudki do
żartów i śmiechu, stanowiącego fizyczną potrzebę jego natury, tak i Potocki, mimo podniosłych pobudek, mimo idealnych celów swego poematu, nie może oprzeć się pokusie wyszukania
przedmiotu do śmiechu, gdzie tylko ma do tego najmniejszą sposobność. Gdy po dopełnionych formalnościach.
Wezyr zaprosił posłów do swego namiotu, przyjął ich wschodnim obyczajem słodyczami i chłodnymi napojami, a stosując się do zwyczajów europejskich, wniósł zdrowie posłów
trunkiem „wody czystej [.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. GotLink.pl

Menu:

Reklama: