Wacław Potocki

_
Toteż, wracając do poważnego nastroju, poeta kończy swą różnobarwną i różnotonną opowieść dziękczynnym, uroczystym hymnem: „Tobie, tobie monarcho szerokiego świata ,
Tobie w piersiach, podniósszy tryumfalne palmy, święty pean przez hymny głosimy i psalmy; .
Twoja to wiktoryja, Twój fest , że Turczyn, który wielkie kruszył fortece i narody gładził”, „o szczyptę Twoich ludzi”, „jako kosa o kamień zawadził ”.
„Tyś nas ze lwiej paszczęki wydarł z Danijelem, z Jonaszem na dnie morskiem z wielorybich ksieńców, i z ognistego pieca jako trzech młodzieńców”.
„Ofiarę-ć na czystych serc kładziemy ognisko ”. Chciejże zdarzyć, aby pokój [...
] w tej Koronie wiekował ku Twej chwale świętej, a z nas grzechu wszelakie wykorzeń ponęty; pobożność, mądrość, miłość i insze pożytki rozmnóż świętego Ducha; a
przemierzłe zbytki niech z nas Twa prawica wyplewie; daj w ojczystej swobodzie, w rządzie, w dobrej sile wyżyć tej śmiertelności zamierzone chwile!
Tymi słowy skończył w ostatnim dniu 1670 r.
swój poemat Potocki w radosnym nastroju ducha, pełen ufności, iż wszystkie oczekiwane przezeń zmiany w życiu i losach społeczeństwa polskiego ziszczą się wkrótce, z pomocą Boga
i wybranego przezeń za narzędzie króla-Piasta.
VII
Jak przy każdej sposobności podnosi Potocki zasługi swych współziemian małopolskich, wygłasza swe ukochane idee i zaleca ulubione cnoty, tak również nie zapomina o tych, co
zasłużyli na jego nienawiść, zarówno stanach jak osobach, ideach jak wadach współczesnych, i z całą siłą sarkazmu odtwarza w zjadliwych rysach niemiłe mu postacie, gromi
wstrętne sobie dążenia i wytyka ujemne strony społeczeństwa.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. GotLink.pl

Menu:

Reklama: