Wacław Potocki

Toteż, korzystając ze sposobności, jaką mu dostarcza opieszałość Zygmunta III, zabawiającego się polowaniem we Lwowie i trzymającego przy sobie całe pospolite ruszenie, podczas
gdy pod Chocimem rozstrzygały się losy kraju, nie szczędzi Potocki jaskrawych barw dla odmalowania wzgardliwej obojętności króla na dobro powierzonego jego pieczy kraju.
Gdy podczas łowów królewskich przybywa poseł z listami od hetmanów, Zygmunt nieczytane pismo „w skórzane [skoro] pludry włoży, w drugą zaraz ogary dolinę założy”, albowiem
„psie gony milsze mu niż sława dobra, niż całość” Korony” .
Toteż „o wojnie jakoby o wilku żelaznym kto mu bajał”, on tylko „pilen łowu zajęczego z stem tysięcy młodzi sarmackiej siedzi w miejscu; tak-ci kiedy wodzi kaczka młode
kurczęta, [...] nie masz zgody: bo kury chodzą, kaczka pływa”.
Dopiero kiedy odbiera wiadomość o zawarciu pokoju, zaczyna odgrywać komedię wojennego zapału i grozić, że skoro bez niego zawarto traktaty, on nie zważając na te umowy, pójdzie
„za Turki w pogonią” poza „Dunaj i Bałchany śnieżne” i nie oprze się „aż nad Hellespontem ”.
„A gdybyś w serce wejźrał, niesłychanie cieszy, że jutro do kochanej Warszawy pośpieszy”. „Spać raczej, nie wojować!”.
Zresztą, zdaniem poety, lepiej się stało, że „leniwy, jak żółw”, Zygmunt nie zdobył sobie wieńca sławy, który komu innemu przeznaczyły „niebieskie archiwy”.
Gdyby był „Piastem, mógł był dopiąć korony, która doczekała sobie obiecanego Michała”.
Jan Kazimierz znowu to „ptak obcy rodem”, który „wodząc dzieci z dzicze i tych w cudzy kraj w kłopocie odleci”, to „głowa źle przystająca do ciała” (Rzeczypospolitej).
Na dworze królewskim rej wodzą „metresy, karli, skrzypkowie, pochlebce”, a „szedziwego starca zdrowa rada” wzgardę spotyka .
Równie surowym jak dla królów jest i dla współczesnego społeczeństwa; nie poprzestając na podanych powyżej satyrycznych obrazach, uzupełnia je i powtarza niejednokrotnie z
małymi odmianami.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. GotLink.pl

Menu:

Reklama: