Wacław Potocki

Bóg „niemieckie żołny, francuskie papugi, węgierskie kruki, szwedzkie sępy rozegnawszy, gwiazdy swoje na własnem niebie umieścił” — powiada poeta, robiąc aluzję do gwiazdy
mieszczącej się w herbie Wiszniowieckich. Imię tego
Bożego zesłańca, którego patron niebieski zwyciężył piekielnego smoka, zapowiadało, że i on nie tylko „przezwiskiem Lech.
i samą rzeczą mścicielem krwie szlachetnej będzie i odsieczą”.
Urodzony w obozie, wychowany w zbroi ojcowskiej , skupi on w swej osobie „jakoby w jeden kościół” doskonałości i cnoty tysiąca rodzin szlacheckich, z którymi pozostawał w
pokrewieństwie. „Jam Lech— zapowiada przez usta swego wybrańca poeta — [...
] spustoszone osiadłości dziedzictwa orła białego, odarte i obnażone z dawnej sławy, tytuły jego zdeptane, oblane krwią tak obficie przez dwanaście wieków jego zaszczyty zdobyte i
nagrody cnocie oddam, oraczom rolę, kościołom ołtarze i koronie mojej dawny blask przywrócę”.
Dokonawszy tego cudownego odrodzenia w powierzonym jego pieczy społeczeństwie, powiedzie ten król-wódz hufce pałających, wiarą i męstwem rycerzy na wielki bój z wrogami Boga,
Kościoła i Ojczyzny.
„A jako we dnie niebieski przed słonecznem światłem księżyc blednie, tak ziemski przed niebieskim, zwłaszcza kiedy z krzyżem Chrystusowym się złączy , padnie paraliżem”.
Z pomocą Bożą „[...] pod którym Azyja upadła tytułem, pod tym wstanie tytułem i wolności drogiej nabywszy, w chrześcijańskie wróci katalogi”.
Że jak pod Michałem Paleologiem uległa przemocy niewiernych, tak za sprawą Michała, zesłanego przez Boga, odzyska swój byt samoistny.
Już Tacyt, zdaniem Potockiego, „Tegoć to,_ _tego króla na polski tron inwestyturę [...] prorokował” .
Cudowne znaki towarzyszące wyborowi Michała świadczą, iż jest przez Boga zesłanym, „któremu nie nowina nie z książęcego, jako u nas, domu, ale _z _pasterskiego królów
wysadzać szałasu”. „[...


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. GotLink.pl

Menu:

Reklama: