Wacław Potocki

Nie można na usprawiedliwienie tego niedorzecznego pomysłu uważać go za dodatek późniejszy, w starości uczyniony, gdyż łączy się on ściśle z poprzedzającym go i
następującym po nim wstępem, a przy tym słowa „księżyc bez gwiazdy” świadczą, iż pisząc to, miął na myśli świeżo obranego królem Wiszniowieckiego, w którego herbie był
księżyc z gwiazdą.
Z rymowaniem, które z dziwną łatwością mu przychodzi, niewiele sobie robi zachodu Potocki, gdy mu brakuje końcówki, przestawia najdowolniej wyrazy w zdaniu („który swoim do tego
rozumem honoru”), umieszcza w końcu wiersza cudzoziemskie wyrazy (spezy — imprezy, fanty — elefanty, impetu — dekretu, kauzy — cekhauzy, gustem — inkaustem, bruder — pluder,
echem — cechem, legarty — warty), nie waha się użyć trywialnego całkiem słowa („wojska niebieskich zgraje” — i „psie prawi _gó...
_”_ _dla rymu „nierówno” ; „Chodkiewicz, z którego niech każdy bierze wzorki [dla rymu „paciorki”]; wreszcie wstawia w końcu wiersza zupełnie zbyteczne w zdaniu wyrazy:
„Nieszczęśliwa zaprawdę kondycyja i tu, nie mieć u nieprzyjaciół i u swych kredytu”; „na którego liście [...] ryby się lęgły oczywiście”. Rzecz naturalna, że tzw.
częstochowskie rymy co wiersz napotykamy.
Ta nieudolność formy, obfitość przysłów i porównań z życia powszedniego branych, zbliża niezmiernie _Wojnę chocimską _do pomników poezji ludowej i utworów Reja.
Podobieństwo to występuje wybitniej jeszcze w _Nowym zaciągu, _przedstawiającym mękę Chrystusa z punktu widzenia ludu, w obrazach przypominających malowidła zdobiące ołtarze
wiejskich kościołków i ściany chat wieśniaczych, tudzież naiwny realizm kantyczek ludowych.
Jak szlachta ówczesna była jeszcze na pół ludem i na pół narodem, tak i wytworzona przez nią literatura nosić musiała znamiona ludowej i narodowej w części poezji:
_[...
] gdy w rycerskiej dłoni_
_Zajuszona w tatarskiej krwi szabla zadzwoni!


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. GotLink.pl

Menu:

Reklama: