Wacław Potocki

_
Tak mówi o swym rodzie sam Potocki w „przemowie” do _Wojny chocimskiej _i w słowach jego nie należy dopatrywać czczej przechwałki, panegirycznej przesady, lecz istotne [!
] przeświadczenie oparte na odległej starożytności i wielowiekowej służbie tego rodu (a raczej całego ziemiaństwa okolic Krakowa) w sprawie kraju i cywilizacji.
Toteż każdy Szreniawita czuł się o wiele lepszym obywatelem, o wiele dostojniejszym szlachcicem od mieszkańca Mazowsza lub puszcz zaniemeńskich; pojmował przy tym, że powinien
służyć innym za wzór rycerza — obywatela, że oświata, z jakiej od tylu pokoleń korzysta, czyni go wyższym umysłowo i moralnie, nakłada obowiązek nauczania i oświecania
młodszej braci.
Nie każdy wprawdzie Szreniawita pojmował tak podniośle swe obowiązki, o ile wysoko cenił swą rodową dostojność, ale nam chodzi tu o wyjaśnienie źródła pojęć i uczuć jednego
tylko, w którym ród ten znalazł tak świetnego przedstawiciela.
Urodził się Wacław Potocki w Woli Łużeńskiejj w okolicach Grybowa na Podgórzu Karpackim; datę urodzenia (1625 r.
) wskazują dane, zawarte w _Trenach _na śmierć syna , a także i ustęp z _Pocztu herbów, _wydanego w r. 1696, w którym poeta nazywa się „siedemdziesięcioletnim starcem”.
O stosunkach rodzinnych Potockiego niewiele wiemy; miał on dwóch braci, z których jeden, Jerzy, był sędzią krakowskim, drugi, Jan, stolnikiem bielskim.
Pochodzili z rodziny ariańskiej i dopiero po wydaniu w r. 1658 prawa wydalającego arian z kraju przyjęli wszyscy bracia katolicyzm, żony ich jednak zostały ariankami.
Czy swoją późniejszą zamożność, o jakiej świadczy, prócz posiadania rozległej i ludnej wsi na Podgórzu Karpackim, własne wyznanie poety w dedykacji _Syloreta _swej synowej,
zawdzięczał bogatemu ożenieniu i pracy, czy też mienie to przypadło mu w spadku po rodzicach, o tym dla braku dowodów nie można nic pewnego powiedzieć.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. GotLink.pl

Menu:

Reklama: