Wacław Potocki

Jednakże pamiątki te łatwo i często niszczy „zazdrość ludzka”, powiada Potocki, jedno pismo tylko jej się nie lęka, ono jedynie mogło przechować nam wiadomości nie tylko o
wielkich triumfach, lecz i o wielkich klęskach, nie tylko o wielkich czynach i cnotach; lecz i o strasznych zbrodniach.
Jak całe znaczenie kolumny, posągu lub wizerunku polega na zasługach i czynach, jakie unieśmiertelnia, tak cała wartość utworu poetyckiego polega przede wszystkim na jego treści i
na faktach, jakie upamiętnia, i bohaterach, jakich opiewa..
_Iliada _i _Eneida _zawdzięczają swą sławę i piękność temu, iż opisują wielkie czyny i wielkich bohaterów dwóch największych ludów starożytnych.
Zasługa Homera i Wirgiliusza polega głównie na wyborze przedmiotu, na podjęciu tak wdzięcznego i zaszczytnego zadania.
Ówczesnego polskiego czytelnika zachwycała _Iliada _lub _Eneida _nie_ _pełnym prawdy i plastyki odtworzeniem życia starożytnego, obrazami przyrody i uczuć ludzkich, ale samą jedynie
treścią, samą fabułą, nadzwyczajnymi przygodami bohaterów i bogów.
Pierwszy Kochanowski w _Muzie _sformułował i wyrozumował główną zasadę ówczesnej poetyki, iż Muzy są córkami pamięci i stąd zadaniem ich upamiętniać wielkich ludzi i wielkie
czyny, albowiem to tylko pozyska sławę nieśmiertelną, co upamiętni poeta ozdobnym rymem.
Kochanowski, choć nie pojmował jasno, lecz odczuwał piękności _Iliady _i _Eneidy, _i dlatego nie czując się na siłach, by „mężom i bojom podołać”, wolał ograniczyć swą
działalność epicką na drobnych poemacikach, jak _Proporzec, _niż w zamierzonym, ale niewykończonym _Władysławie pod Warną _narażać się na porównanie, jeżeli już nie z Homerem
i Wirgiliuszem, to przynajmniej z Tassem. Inni przecie wierszopisowie niewiele sobie robią zachodu z tymi wielkimi imionami.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. GotLink.pl

Menu:

Reklama: