Wacław Potocki

Ponad tą różnoplemienną i różnojęzyczną rzeszą góruje Osman porywczy, niedoświadczony, słuchający jedynie głosu swych namiętności, spragniony zemsty i triumfu:
_Jako lew
krwie pragnący wyciąga pazury,_
_Jeży grzywę, po bokach maca się ogonem, _
_Jeżeli żubra w polu obaczy przestronem.
_
To Homeryczne porównanie, przyczepione do postaci Osmana tylko dla ozdoby, nie odpowiada wcale rysom jego charakteru, jakie podaje w innych miejscach poeta.
Jest on okrutny, zacięty, mściwy, ale nie okazuje nigdzie ni lwiej odwagi, ni wspaniałomyślności, którą zwykle przypisują poeci temu królowi zwierząt, prędzej za to przypomina
nieraz zaciekłego brytana podwórzowego, gdy naraziwszy się swą porywczością na razy bolesne, wraca „pod się z chwostem”.
Bez namysłu i przygotowań postanawia młody sułtan od razu uderzyć na oszańcowanych Polaków i jednym zamachem zgnieść powstrzymującą go garstkę wojska.
Zapowiada więc swym wodzom, iż musi koniecznie wieczerzę spożyć w polskim obozie i — zająwszy stanowisko na wyniosłości, pod zielonym sztandarem — otoczony gronem
„wieszczków, wróżków, kuglarzów” wyczekuje niecierpliwie rezultatu rozpoczętego boju, wyznaczywszy „sto tysięcy”, nagrody, „konia z rzędem i znaczny [...
] urząd” temu, kto pierwszy wieść o zwycięstwie mu przyniesie.
Chodkiewicz tymczasem „jeszcze się kościołem bawi”, choć „szpieg na szpiegu jedzie, że się Osman u niego kładzie na obiedzie”.
Odprawiwszy nabożne modlitwy i wstawszy z kolan na nogi: „rad mu będę — prawi — tylko niechaj nie mieszka, niech nie kwasi grochu, będzie bigos gorący z ołowiu i prochu”.
Uczucie poety, podbudzone myślą o świętości i ważności boju za. wiarę, do którego miało wystąpić polskie rycerstwo, ozłaca je idealnym blaskiem. „O chwalebna ochoto!
o kochana młodzi!


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. GotLink.pl

Menu:

Reklama: