Wacław Potocki

_
Przez usta Chodkiewicza znowu wypowiada swe marzenia o tej wyczekiwanej przed śmiercią jeszcze chwili, gdy odrodzone rycerstwo pośpieszy znowu na szczęśliwe boje pod wodzą króla
Piasta, chwili, która tak niedługo miała się ziścić:
_O moja krwi szlachetna! o zacne rycerstwo!_
_O nieodrodni wielkich rodziców synowie!
—_
woła rozrzewniony swym marzeniem Potocki, bo przecież słowa powyższe byłyby zupełnie nie na miejscu w ustach Chodkiewicza, przemawiającego do tych, których groźba szubienicy
dopiero i energiczne słowa Lipskiego powstrzymywały od ucieczki z obozu. „Niech mi Bóg [...] będzie świadkiem”, że choć
_[...
] mnie gniecie do grobu moja starość chora;_
_Lecz skoro słyszę w uszy i widzę na oczy_
_Waszę gorliwość, zaraz serce we mnie skoczy,_
_Sił mi znacznie przybywa; [...
]_
_Niechże Bóg, który słowem może światy tworzyć,_
_Że wam serca, mnie zdrowia raczył sam przysporzyć,_
_Wiecznie będzie pochwalon!
_
Właściwą odpowiedź Chodkiewicza stanowi dopiero końcowy ustęp od wiersza: „Szubienic tu nie trzeba ani żadnej grozy”.
Najświetniejszy popis swej dzielności dał stary wojak już przy samym końcu wojny, gdy z powodu dostrzeżonego ruchu armii tureckiej Lubomirski zapragnął zasięgnąć języka i
zawezwał w tym celu ochotników.
Choć jednak grono „rzeźwej młodzi”
„lekkim naprzód harcem podemknie pod ono straszne mnóstwo pogaństwa”, Turcy przecie, zajęci swym manewrem, nie zważali wcale na te
zaczepki, a harcownicy nie mieli odwagi zapuszczać się w głąb zwartych szeregów nieprzyjacielskich.
Widząc to Lipski, zwraca się do swych synów z przemową, stanowiącą właściwie mowę pochwalną, pogrzebową dla niego w połączeniu z nauką i przykładem dla potomnych.
Już to Potocki nie opuszcza najmniejszej sposobności do przypominania współczesnym o świętym posłannictwie szlachcica.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. GotLink.pl

Menu:

Reklama: