Wacław Potocki

„Nie to żywot sto lat żyć — woła przez usta Jana Lipskiego — sto lat w ziemi gmerać, myśląc tylko, żeby jak najpóźniej umierać”, ale „jeden dzień, jeden sercu
wspaniałemu lepszy, co mu tysiąc lat da żyć na ziemi”, a gdy stanie „z grobu [...] na on popis generalny”, wtedy udzieli mu „wódz święty niebieski indygenat”.
Wypowiedziawszy sam sobie tę mowę pogrzebową, rzuca się stary wojak na czele hufca ochotników „jako lew w kupę żubrów [...], jako jastrząb w stado wron, ”.
_Na lewe tureckiego szyku skrzydło skoczy_
_I baszy, co na tamtem rozkazował skrzydle,_
_Przy samych łeb ramieniach utnie jak po mydle.
_
_Spadł buńczuk chorążemu, przycięty u ręku,_
_Wypadł i sam, przez piersi pchnięty sztychem, z łęku.
_
W zapale walki zapomnieli wszyscy o dostaniu języka i dopiero syn starego rotmistrza, Hieronim (ojciec zięcia poety), „z obudwu rącz Turczyna za piersi uchwyci, który mu się z
urody uda i kibici”, kiedy jeniec
_[...] nie chce iść i zrzędzi, _
_Piotr go młodszy obuchem za plecy popędzi.
_
_Toż go, co w koniech skoku, z przetarganą brodą, _
_Prosto ku obozowi do hetmana wiodą._
Dwaj drudzy synowie
_[...
] przy rodzicu i z prawa, i z lewa,_
_Jako baszty, jako dwa nieułomne drzewa,_
_Bum sobie szablą czyniąc, następują śmiele.
_
Tymczasem Turcy, rozjątrzeni zuchwałą napaścią, zaszli tyły garstce walecznych, którzy
_[...
] w ostrzu tylko broni_
_Swe nadzieje po Bogu kładą; że z te] toni_
_Wynidą; tam Lipski, jako Leonidas drugi,_
_Umrzeć chce zwyciężając; krwawe zewsząd strugi_
_Szumią, [...
]_
_Jako trzcina poganie, jako smoła płoną._
Nigdy Wisła w czasie wiosennych wylewów tak „nie rozbierze brzegów, [...] jaką dziurę w pogaństwie garść ludzi tak mała, [...
] ostrą szablą rozkopała”.
Mężny rotmistrz byłby szczęśliwie wydostał się z tego zamętu, gdyby nie utrata konia, który upadając, przycisnął swemu panu nogę ze strzemieniem do skały.
Nie mogąc się wydobyć dla ciężkiej zbroi,
_[.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. GotLink.pl

Menu:

Reklama: