Wacław Potocki

Jak zawsze, tak i teraz przez usta Lubomirskiego przemawia sam Potocki do współczesnych sobie.
Świeża elekcja Wiszniowieckiego napełniła jego serce otuchą, która przebija się tu z każdego słowa.
Nadeszła nareszcie chwila, „cna sarmacka młodzi”, którą Bóg umyślnie dotąd chował, żeby w niej „krzyż z miesiąca Sławnie tryumfował”. „[...
] nam słońce dziś na niebo wschodzi, naszej, o bracia! sławy lampa gore złota, żeby widziana była każdego z nas cnota”.
Nie lękajcie się potęgi tureckiej, są to ci sami ludzie, „cośmy ich [...] sto razy jako bydło szablą gnali krzywą.
co z pola przed naszemi uciekali ciury, cośmy im w gębę palce kładli; z ręku brali buńczuki”; „Tenże chłopiec i teraz głupi; taż ich niwa pod też wam szable znowu pędzi do
rzeziwa”. „Bijmy mężnie nie licząc; ”mamy nad złoczyńcę serce w piersiach na ziemi, na niebie przyczyńce”.
Porażka, jakiej doznali w tej walce Turcy, uczyniła ich skłonniejszymi jeszcze do zgody.
Osman, przekonawszy się dowodnie, „że serce ma nad liczbą w okazyjej więcej, że przed jednym ucieka chartem sto zajęcy”, widząc „kawalery i swych [...
] rycerzów, jednych jako wory na wozach, drugich jako bydło do obory gnanych z pola, spuścił kwintę” i tylko „płakał [...
] jako bóbr, a ze łzami szczery jad mu pryskał po piersiach” .
W obozie polskim całodzienny bój wyczerpał tak zapasy prochu, iż jedna tylko pozostała beczka („o nierząd cudowny” — woła poeta), trzeba więc było zrzucie pychę z serca i
korzystając z chwili, wyprawić poselstwo do obozu tureckiego dla spiesznego zawarcia pokoju.


<<Poprzednia 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 Nastepna>>

Ciekawe Strony Internetowe

  1. GotLink.pl

Menu:

Reklama: